Joka vuosi ryhmä fysiikan professoreja eri puolilta Suomea tapaavat Helsinkin rajalla, juovat runsaasti alkoholia ja hakkaavat 2-metrisen paalun maahan, siinä toivossa että jonakin päivänä koko Helsinki irtoaisi mantereesta.

Every year a group of Professors of Physics from universities elsewhere in Finland come to the border of Helsinki City, consume excessive amounts of alcohol and ram a 2-metre pole into the ground in the hope that one day the whole of Helsinki would break off the mainland.


Juhana Hirvonen, syntynyt 1981, elää ja työskentelee Helsingissä kunnes keksii miten muuttaa pois loukkaamatta sen tunteita.

Juhana Hirvonen, born in 1981, lives and works in Helsinki until he can find a way to move away without hurting its feelings.